NEN 4400

Goed nieuws: naast de ISO 9001-certificering (sinds 2005) is Qualogy nu ook NEN 4400-gecertificeerd. De NEN-4400 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel in- en doorlenen, zoals uitzend- en detacheringbureaus. De norm toetst bijvoorbeeld of Qualogy op de juiste manier en op tijd aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting doet. En of we volgens de normen werknemersdossiers en identiteitsdocumenten administreren.

Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers van Qualogy op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties weg te nemen. Paul Kraak, Account Manager Qualogy Resources B.V.: “De norm beschermt opdrachtgevers, die onze externe medewerkers inhuren, tegen claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het vrijwaart onze klanten van aansprakelijkheid van premie- en belastingafdracht. Als bijvoorbeeld de BV van één van onze medewerkers failliet gaat, beschermt de norm de opdrachtgever dat de FIOD bij hen aanklopt voor nog te betalen sociale lasten of belastingen. Met de norm toetsen wij ook regelmatig de ingehuurde krachten of zij hun administratie op orde hebben.”

“Het is een norm waar klanten steeds vaker naar vragen. Met het behalen van het certificaat, tonen we aan dat we onze administratie prima in orde hebben. En bieden we opdrachtgevers extra zekerheid in aanvulling op de ISO 9001-certificering, het TOP-werkgeverschap, en het certified Oracle Partnerschap, om nog een aantal noemenswaardige labels aan te stippen.” Waarvan akte.

qualogy_certifications

Contact

Hebt u vragen of suggesties?

Mail info@qualogy.com!


De Bruyn Kopsstraat 9

2288EC Rijswijk (ZH)

The Netherlands

+31.(0)70 319 5000

  • Certifications

  • Blog

  • Tags

  • @qualogy_news

  • @qresources

  • Reacties