Agile en Scrum Workshops

Als je volgens Agile/Lean-principes werkt, draait het allemaal om leren. En leren werkt het beste als het in de juiste context gebeurt. Dat betekent dat we onze workshops altijd aanpassen aan uw specifieke situatie. We werken met het team en met hun eigen materiaal, zodat kennis en ervaring direct inzetbaar is bij het aanleren van nieuwe concepten en vaardigheden. Zo houden we de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk.
 
Op dit moment bieden we de volgende workshops:

– Scrum Basics (Een introductie tot Scrum)
 Omdat onze inleidende workshop gebaseerd is op een analyse (in de vorm van een Scrum Retrospective) van uw eigen proces, leggen we in deze workshop een basis voor begrip van Agile, en is die nieuwe kennis ook direct toepasbaar.

– Backlog Management (User Stories & Story Splitting)
 De kunst van het opsplitsen van werk in kleine delen staat centraal bij Agile. In onze User Stories-workshop behandelen we het hoe en waarom hiervan. En belangrijker nog, we leiden het team bij het maken van User Stories van hun bestaande requirements; het iteratief opsplitsen van die stories in kleine delen; en we bespreken de mogelijke Acceptance Criteria. Aan het einde van de workshop zijn de eerste stories klaar om in de volgende Sprint te worden meegenomen.
 
– Planning & Estimating
Planning & Estimating zijn doorlopende processen in een Agile-project. In deze workshop gebruiken we interactieve voorbeelden en bespreken we oude en huidige projecten om een gedegen introductie te geven: in inschattingsmethoden, in hoe om te gaan (en hoe mogelijkheden te creëren voor) veranderingen in scope, en om doorlopende planning op zowel Sprint- en Release-niveau deel te maken van elk project.
 
– Custom Made workshops
Wij ondersteunen ook teams en organisatieveranderingen, waarbij we de genoemde workshops opnemen in een totaal(coaching)pakket voor het op gang brengen van continuous improvement. Neem voor meer informatie, of bij specifieke wensen, contact op via 070 319 5000, of gebruik dit formulier.

Contact

Hebt u vragen of suggesties?

Mail info@qualogy.com!


De Bruyn Kopsstraat 9

2288EC Rijswijk (ZH)

The Netherlands

+31.(0)70 319 5000

  • Blog

  • Tags

  • @qualogy_news

  • @qresources

  • Reacties