Specification by Example

Van User Stories tot Acceptance Tests

Testers, business analisten, product owners en developers opgelet!

UPDATE: Gojko is back for: Specification by Example – The 2014 Training please see this page for details! Date: thursday / friday, 6th and 7th of March 2014 Place: Qualogy, Rijswijk More Information

Specification by Example is dé hoeksteen van elke succesvolle test- en requirementsstrategie bij Agile- en Lean-processen, zoals Scrum, Extreme Programming en Kanban.

In deze tweedaagse workshop leer je Specification by Example toe te passen om de communicatiekloof tussen stakeholders en development teams te overbruggen. Om kwaliteit vanaf het begin in te bouwen in software. En om systemen te ontwikkelen en af te leveren die doen waarvoor ze gemaakt zijn.

De workshop is bedoeld voor testers, business analisten en developers, en gebaseerd op Gojko Adzic’s boeken Specification by Example en Bridging the Communication Gap. Door begeleidde oefeningen en discussies leer je:

 • hoe specificaties aan te vullen met voorbeelden om één bron van waarheid te creëren voor test en development
 • hoe functionele kloven en inconsistentie tussen specificaties en tests te vermijden
 • hoe specificatieworkshops te organiseren om samenwerking te bevorderen
 • de goede manier om voor Agile-teams specificaties op te zetten met voorbeelden en acceptatietests
 • hoe je een systeem van levende documentatie kan creëren dat verandering ondersteunt, en hoe je het proces over de lange termijn verbetert
 • hoe andere teams, van kleine web start-ups tot grote gedistribueerde teams in zakenbanken, Specification by Example toepassen in hun contexten

Registreren:

UPDATE: Gojko is back for: Specification by Example – The 2014 Training please see this page for details! Date: thursday / friday, 6th and 7th of March 2014 Place: Qualogy, Rijswijk More Information

Sinds 2007 hebben al meer dan 2000 professionals direct baat gehad bij deze workshop. Naar eigen zeggen:

 • Een erg efficiënte en praktische cursus. Geen dogmatisme of filosofie. Gebaseerd op voorbeelden uit de echte wereld, met zeer bruikbare voorbeelden uit de praktijk. – Sergei Sergejev, Skype
 • De beste cursus die ik in mijn carrière heb gevolgd. Ik vond het geweldig dat de instructeur ons uitdaagde zelf na te denken en niet alle antwoorden op voorhand gaf. – Trond Svensen, SITS
 • Informatief, ter zake doende en vol potentiële waardetoevoeging voor mijn werkgever en klanten. Thomas Bakken, Consultant at Logica Norge AS
 • Ik wilde oorspronkelijk Gojko’s cursus over Agile Acceptance Testen doen omdat ik meer wilde weten over testautomatisering, en hoe je dat goed doet. Als product owner kwam ik erachter dat ik veel zou moeten veranderen in hoe ik werkte. Ik moest leren hoe je requirements duidelijk omschreven, ondubbelzinnig en ‘atomair’ maakt. Niet alleen om ze geschikt te maken als invoer voor een automatiseringsproces maar ook omdat ik iets wil creëren dat het hele bedrijf kan begrijpen. Iets dat kort en bondig is om te lezen, en iets dat ik makkelijk up-to-date kan houden. – Patrick O’Malley, Product Manager, Yahoo Inc.
 • Absoluut de moeite waard, zeker als product owners/interne klanten ook meedoen. – Will Thomas, Scrum Developer at UBS
 • Als leraar is Gojko één van de weinigen die de kracht van het lesgeven begrijpt. Het is zeldzaam dat iemand met diep begrip van de materie waarin ze lesgeven ook naar andere en nieuwe problemen kunnen luisteren, en ze begrijpen. Het is moeilijk om je in een ander in te leven. Maar Gojko doet dit opmerkelijk goed. – Gunnar Ahlberg, Avega Group
 • Inspirerend, heeft mijn kijk veranderd, essentiële kennis. – John I. Hervik, Logica Norge AS

Over de trainer/auteur
Gojko Adzic is een strategic software delivery consultant die ambitieuze softwareteams helpt om de kwaliteit van hun producten en processen te verbeteren. Hij is gespecialiseerd in Agile- en Lean-kwaliteitsverbetering, met nadruk op Agile-testing, Specification by Example en Behaviour Driven Development.

In de laatste twaalf jaar heeft hij gewerkt als developer, architect, technical director en consultant op projecten waarin handelsplatforms en -applicaties, mobiele applicaties, e-commerce, online gaming en configuration management systemen werden opgeleverd.

Gojko is een veelgevraagd spreker op leidende softwareontwikkeling- en Configuration management systems-conferenties. Hij runt de UK Agile testing user group. En hij is de auteur van een aantal boeken, waaronder Specification by Example, en Bridging the Communication Gap.

Locatie:
Qualogy, Rijswijk

Registreren:
Direct inschrijven? Mail info@qualogy.com o.v.v. “Specification by Example Training” in de onderwerpregel, en laat weten om hoeveel deelnemers het gaat. We nemen dan contact op voor details.

//// ENGLISH INVITATION //// ->

Specification by Example training

From User Stories to Acceptance Tests

Testers, business analysts, product owners and developers this is the training you do not want to miss.

UPDATE: Gojko is back for: Specification by Example – The 2014 Training please see this page for details! Date: thursday / friday, 6th and 7th of March 2014 Place: Qualogy, Rijswijk More Information

Specification by Example is the corner-stone of any successful testing and requirements strategy with Agile and Lean processes, such as Scrum, Extreme Programming and Kanban.

This two day workshop teaches you how to apply specification by example to bridge the communication gap between stakeholders and implementation teams, build quality into software from the start, design, develop and deliver systems fit for purpose.

Since 2007, more than 2000 professionals have benefited from this workshop. Below is selected feedback from some of the previous participants:

 • Very efficient and practical course. No dogmatism or philosophy. Built up on real life examples with useful real life exercises. – Sergei Sergejev, Skype
 • The best course I’ve attended in my career. I loved that the instructor challenged us to think for ourselves and did not give us the answers straight away. – Trond Svensen, SITS
 • Informative, to the point and loads of potential business value for my employer and clients. – Thomas Bakken, Consultant at Logica Norge AS
 • I initially wanted to attend Gojko’s course on Agile Acceptance Testing because I wanted to learn about test automation and how to do it well. As a product owner, I came to realise that I was going to have to change a lot of what I did. I needed to learn how to make requirements definite, unambiguous, atomic – not only so that they might be an input into an automation process but also because I want to create something the whole company can understand, something that is concise to read and something I can easily keep up to date. – Patrick O’Malley, Product Manager, Yahoo Inc.
 • Definitely worthwhile, particularly if product owners/internal clients are also involved. – Will Thomas, Scrum Developer at UBS
 • As a teacher, Gojko is one of the few that understand the power of teaching. It is all to seldom that someone with great familiarity of the solutions they teach also understand and listens to any other and novel problems someone share. It is hard to to put your self in someone else’s shoes. But Gojko does this remarkably well. – Gunnar Ahlberg, Avega Group
 • Inspiring, changed my perspective, essential knowledge. – John I. Hervik, Logica Norge AS

Register:
Mail info@qualogy.com with the subject line “Specification by Example Training” and let us know how many of you are coming. We’ll contact you for further details.

The workshop is aimed at testers, business analysts and developers and based on Gojko Adzic’s books Specification by Example and Bridging the Communication Gap. Through facilitated exercises and discussion, you will learn:

 • how to extend specifications with examples to create a single source of truth for testing and development
 • how to avoid functional gaps and inconsistencies in specifications and tests
 • how to run specification workshops to facilitate collaboration
 • good practices for designing specifications with examples and acceptance tests for agile teams
 • how to create a living documentation system to facilitate change and improve your process long-term
 • how other teams, from small web startups to large distributed teams in investment banks, apply specification by example in their contexts

About the trainer/author
Gojko Adzic is a strategic software delivery consultant that helps ambitious software teams improve quality of their products and processes. He specialises in Agile and Lean quality improvement, in particular Agile testing, specification by example and behaviour driven development. Over the last twelve years, he worked as a developer, architect, technical director and consultant on projects delivering trading platforms and applications, mobile positioning applications, e-commerce, online gaming and configuration management systems.

Gojko is a frequent speaker at leading software development and testing conferences and runs the UK agile testing user group. He is the author of several books, including Specification by Example and Bridging the Communication Gap.

 

Register:

UPDATE: Gojko is back for: Specification by Example – The 2014 Training please see this page for details! Date: thursday / friday, 6th and 7th of March 2014 Place: Qualogy, Rijswijk More Information

Contact

Hebt u vragen of suggesties?

Mail info@qualogy.com!


De Bruyn Kopsstraat 9

2288EC Rijswijk (ZH)

The Netherlands

+31.(0)70 319 5000

 • Blog

 • Tags

 • @qualogy_news

 • @qresources

 • Reacties