Certified Scrum Trainingen (CSM en CSD!), May 2013!

Wegens groot succes herhaald: Certified Scrum Trainingen (CSM en CSD!) met Agile-grondleggers Ron Jeffries en Chet Hendrickson!

Schilderles van Rembrandt, pianoles van Mozart of voetballes van Johan Cruijff; sommige kansen mág je niet laten schieten. En dit is zo’n kans. De aanstaande Certified Scrum Developer en Certified Scrum Master Trainingen bij Qualogy worden gegeven door twee van dé grondleggers van Agile:

Ron Jeffries en Chet Hendrickson!

In mei 2013 laten wij ze – opnieuw! – voor deze trainingen invliegen. Omdat we er groot belang aan hechten dat onze klanten niet alleen een nieuwe titel meekrijgen, maar Agile en Scrum écht doorgronden. En waar kun je dan beter zijn, dan direct aan de bron!

UPDATE: please click here for the 2015 CSM / CSD training!

Aangezien de heren bepaald niet dagelijks zó dicht in de buurt zijn, is het geen overbodige luxe om de volgende dagen alvast in de agenda te noteren:

I -> Certified Scrum Master met Ron Jeffries en Chet Hendrickson, 27-28 mei
II -> Certified Scrum Developer met Ron Jeffries en Chet Hendrickson, 29-30-31 mei
III -> Beide cursussen gecombineerd, 27-31 mei

Direct inschrijven? Mail om@qualogy.com o.v.v. Scrum Cursus I, II of III in de onderwerpregel, en laat weten om hoeveel deelnemers het gaat. We nemen dan contact op voor details.

Aanvullende informatie:

Locatie:
Qualogy, Rijswijk

Tijd:
Op de genoemde dagen van 09.00 tot 17.00 uur (lunch included)

Investering:
Respectievelijk 1695 (voor Certified Scrum Master), 2250 (voor Certified Scrum Developer) of 3250 (beide gecombineerd = een besparing van 695 euro!), ex BTW.

Achtergrond Ron Jeffries:
Ron heeft ondertussen al meer dan 50 jaar ervaring in Software Development. Hij was waarschijnlijk de eerste Agile Coach, als coach van het allereerste Extreme Programming team. Hij is één van de schrijvers van het Agile Manifesto.

Over Chet Hendrickson:
Ook Chet is vanaf het begin betrokken bij Agile, als teamleider van datzelfde XP-team, en eerste ondertekenaar van het Agile Manifesto. Samen presenteerden ze in 1996 de ideëen die later XP werden, en sindsdien hebben ze velen geholpen om zich Agile eigen te maken.

Over Qualogy:
Bij Qualogy staat, net als bij Ron en Chet, naast het proces ook de techniek hoog in het vaandel. Daarom hebben we hun gevraagd niet alleen de CSM training te komen geven, maar ook de Certified Scrum Developer training hier in Nederland aan te bieden.

Deze cursus, gebaseerd op de befaamde ‘XP Immersion’ cursus die oorspronkelijk ontwikkeld is door Ron samen met Kent Beck en ‘Uncle Bob’ Martin, is een driedaagse ervaring waarin een (Java of C#) developer de technische vaardigheden uit de Extreme Programming leert die noodzakelijk zijn om een Scrum project tot een succes te maken.

Inschrijven:
Mail om@qualogy.com o.v.v. Scrum Master Cursus I, II of III in de onderwerpregel, en laat weten om hoeveel deelnemers het gaat. We nemen dan contact op voor details.

UPDATE: please click here for the 2014 CSM / CSD training!

Deelnemers ontvangen:

Bij de Certified Scrum Master cursus:
– Certified Scrum Master certificaat (na kort online examen) en 1 jaar lidmaatschap bij de Scrum Alliance.
– Kennis en hands-on ervaring met de basisprincipes van Scrum, waaronder:
—- Product Backlog;
—- Sprint Backlog;
—- Daily Scrum;
—- Sprint planning meetings;
—- Burn charts.
– Hands-on ervaring met de Scrum essentials en concrete ervaring met het verhelpen van veel voorkomende problemen voor Scrum teams, zoals:
—- Stories niet af aan het einde van de sprint;
—- Eindeloze revisies op backlog items die al af zouden zijn;
—- ‘Thrashing’ aan het einde van een sprint;
—- Obscure ‘technische’ backlog items;
—- ‘Scrummerfall’ sprints met veel tijd kwijt aan analyse, en tijdvretende tests;
—- Steeds hoger wordende ‘technical debt’ waardoor de productie tot stilstand komt.
– Praktische vaardigheden om productiviteit van teams te vergroten, en technieken voor Scrum met grote en gedistribueerde teams.

Bij de Certified Scrum Developer cursus:
– Credits richting het Certified Scrum Developer certificaat (gecombineerd met een Scrum Master of Scrum Product Owner certificaat geeft deze training het recht om jezelf Certified Scrum Developer te noemen).
– Kennis en praktische ervaring met:
—- Collaborative Software Development;
—- Test-Driven Development;
—- Acceptance Testing;
—- Simple Design / Evolutionary Design;
—- Refactoring;
—- Continuous Integration;
—- Coding Standards en Java/C# Implementation Patterns.
– In deze training gaan we echt hands-on werken met de XP practices en technische vaardigheden die nodig zijn om de korte cycli van een Agile-project aan te kunnen.
– Hoe ervaren je ook bent, je kan ervan op aan dat je in deze training wordt uitgedaagd en veel nieuwe dingen leert.

Bij de combinatiecursus:
Alle bovengenoemde voordelen, in het kwadraat. Of om Jeff Sutherland, Chairman Scrum Foundation, te citeren: “Using SCRUM management practices with the extreme programming engineering practices inside, is where we see the fastest teams.”

Meer informatie – of direct deelname veiligstellen?
Voor meer informatie, of directe inschrijving om deze kans niet voorbij te laten schieten, mail om@qualogy.com o.v.v. Scrum Cursus I, II of III in de onderwerpregel, en laat weten om hoeveel deelnemers het gaat. We nemen dan contact op voor details.

NB: aangezien de kracht van deze trainingen schuilt in zoveel mogelijk één-op-één werken, geldt vol=vol. Wie overweegt om met meerdere collega’s te komen, doet er verstandig aan tijdig te reageren!

Once again due to high demand: Certified Scrum Training (CSM and CSD!) with Agile-founders Ron Jeffries and Chet Hendrickson!

Art lessons from Rembrandt, piano lessons from Mozart, or soccer lessons from Johan Cruijff; some opportunities are too good to let pass by. This is one of them. The upcoming Certified Scrum Developer and Certified Scrum Master courses at Qualogy will be given by two of the founders of Agile:

Ron Jeffries and Chet Hendrickson!

This May 2013 they’ll be flown in especially for these courses. We believe our customers shouldn’t just receive a new title, but should leave our training with deep understanding of Agile and Scrum. And where better to learn than at the source!

UPDATE: please click here for the 2014 CSM / CSD training!

As the gentlemen are not in the neighbourhood every day, we recommend reserving your place for the following dates as soon as possible:

I -> Certified Scrum Master with Ron Jeffries and Chet Hendrickson, May 27-28
II -> Certified Scrum Developer with Ron Jeffries and Chet Hendrickson, May 29-30-31
III-> Both courses combined, May 27-31

Register now: Mail om@qualogy.com with the subject line Scrum Training I, II or III and let us know how many of you are coming. We’ll contact you for further details.

Additional information:

Location:
Qualogy, Rijswijk

Time:
On the given dates, from 9 a.m. to 5 p.m. (lunch is included)

Investment:
Respectively 1695 (for Certified Scrum Master), 2250 (for Certified Scrum Developer) or 3250 (for both combined, a 695 savings!)

Background of Ron Jeffries:
Ron has over 50 years of Software Development experience. He was probably the first Agile Coach, coaching the very first Extreme Programming team. He’s also one of the writers of the Agile Manifesto.

About Chet Hendrickson:
Chet has also beeen involved with Agile from the start, as team-lead of that same XP-team, and first signatory of the Agile Manifesto. In 1996, they presented the ideas that later became XP, and they’ve helped many team become Agile since.

About Qualogy:
Qualogy places a very high value to the technical practices of Agile, just as Ron and Chet do. That is why we’ve asked them to not just give their Certified Scrum Master training, but also for the first time offer their Certified Scrum Developer training here in the Netherlands.

This course, based on the famous ‘XP immersion’ course that was originally developed by Ron together with Kent Beck and ‘Uncle Bob’ Martin, is a three-day experience in which a (Java or C#) developer learns the technical practices of Extreme Programming that are necessary to make a Scrum project a success.

Register:
Mail om@qualogy.com with the subject line Scrum Training I, II or III and let us know how many of you are coming. We’ll contact you for further details.

Participants receive:

UPDATE: please click here for the 2014 CSM / CSD training!

With the Certified Scrum Master course:
– Certified Scrum Master Certificate (after a short on-line exam) and 1 year membership to the Scrum Alliance
– Knowledge and hands-on experience with the basic principles of Scrum, including
—- Product backlog;
—- Sprint backlog;
—- Daily Scrum meetings;
—- Sprint planning meeting;
—- Burn charts.
– Practice dealing with the obstructions to high productivity on your Scrum team, such as:
—- Incomplete stories at Sprint end;
—- Endless revisions to supposedly completed backlog items;
—- Thrashing at the end of the Sprint;
—- Obscure “technical” backlog items;
—- “Scrummerfall” Sprints with lengthy analysis, and time-consuming testing;
—- Increasing technical debt slowing development to a halt;
-Learn practical approaches to increasing productivity, and techniques for applying Scrum to large and distributed teams.

With the Certified Scrum Developer course:
– Credit towards the Certified Scrum Developer certificate (combined with a Scrum Master or Scrum Product Owner certificate this course gives you the right to call yourself a Certified Scrum Developer)
-This course will cover the basic technical practices required to sustain a Scrum Project:
—- Collaborative Software Development
—- Test-Driven Development
—- Acceptance Testing
—- Simple Design / Evolutionary Design
—- Refactoring
—- Continuous Integration
—- Coding Standards and JAVA/C# Implementation Patterns
-In this course we’ll be working hands-on with the XP practices and technical skills necessary to sustain an Agile project’s short cycles.
-No matter how experienced a developer you are, you can be sure you be challanged and learn new things in this training

With the combined course:
All the above advantages, squared. Or, quoting Jeff Sutherland, Chairman of the Scrum Foundation: “Using SCRUM management practices with the extreme programming engineering practices inside, is where we see the fastest teams.”

More information – or to immediately reserve your place?
For more information, or direct reservation to secure your place for this great opportunity, mail om@qualogy.com with the subject line Scrum Training I, II or III and let us know how many of you are coming. We’ll contact you for further details.

OVER DE AUTEUR

Top ICT Employer Qualogy staat voor Quality in Technology. Onze kernactiviteiten zijn Java / Oracle Development, Oracle EBS, Fusion, Exalogic, OPA, ODI, BPM, Database Administration, Business Intelligence, Agile Consultancy, Big Data en Web2.0 / Cloud development.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Hebt u vragen of suggesties?

Mail info@qualogy.com!


De Bruyn Kopsstraat 9

2288EC Rijswijk (ZH)

The Netherlands

+31.(0)70 319 5000

  • Blog

  • Tags

  • @qualogy_news

  • @qresources

  • Reacties

  • Blijf in contact

    +31.(0)70 319 5000