• Job code: QR6666
  • Management/Consultancy/Analyse/Coaching

Senior ServiceNow Technisch Consultant

Amsterdam

Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior ServiceNow Technisch Consultant.


Verantwoordelijk voor:

- Ontwerpen en ontwikkelen van applicaties op het ServiceNow platform;

- Realiseren van integraties met omliggende systemen;

- Onderhoud van bestaand Onderhoud Regie Systeem en Onderhoud Beheer Systeem, beiden 

 gerealiseerd op het ServiceNow platform;

- Implementeren van best practice oplossingen, welke binnen de ServiceNow community beschikbaar 

 zijn;

- Ontwikkeling in scrum teams met een agile werkwijze.


Werkzaamheden

De werkzaamheden als Senior ServiceNow Technisch Consultant zullen onder andere bestaan uit:

- Ontwikkelen, testen en in productie brengen van applicaties op het ServiceNow platform;

- Ondersteunen van gebruikers bij de uitrol;

- Doorvoeren van wijzigingen, verhelpen van bugs en upgrades van releases;

- Pro-actief adviseren t.a.v. toekomstige functionaliteit bij nieuwe ServiceNow releases.


Eisen:

- Een erkend HBO diploma in een ICT- richting *

- In het bezit van het ServiceNow Certified System Administrator en Certified Implementation 

 Specialist ITSM*

- Aantoonbare ontwikkelervaring (> 6 maanden) met recent ServiceNow release (minimaal London-

 release).

- Motivatie aanleveren 

- Per 1 juni beschikbaar


Wensen:

- Aantoonbare kennis en ervaring met Regiesystemen op basis van ServiceNow

 Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met Regiesystemen voor het   

 onderhoud en beheer van fysieke assets op basis van ServiceNow relevant is voor de onderhavige  

 opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:

 1. Ervaringen in het ontwerpen en/of ontwikkelen van een Regiesysteem voor onderhoud en 

    beheer van (bij voorkeur) fysieke assets;

 2. Aantoonbaar ervaring met werken in een SIAM georiënteerde omgeving. Voor ervaring telt mee 

    een periode van minimaal 6 maanden;

  - Aantoonbare ervaring met ontwikkelen op het ServiceNow platform (minimaal 3 jaar).

- Aantoonbare kennis en ervaring met Integraties met andere systemen op basis van een 

 integratieoplossing (service bus)?

 Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met systeemkoppelingen  

 relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:

  1. Ontwerpen en/of ontwikkelen van technische koppelingen tussen ServiceNow en andere   

    systemen.

- Aantoonbare kennis en ervaring met de Customer Service Management module van ServiceNow en 

 de portalfunctionaliteit in het bijzonder?

 Criterium: De mate waarin kandidaat aantoonbaar opgedane kennis en ervaring heeft met de  

 ServiceNow module Customer Service Management relevant is voor de onderhavige opdracht.  

 Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol: 

  1. De kandidaat heeft bij voorkeur het certificaat Certified Implementation Specialist CSM;

  2. Heeft eerder een portal implementatie van ServiceNow gerealiseerd.


Competenties:

Samenwerken, Organiseren, Aanpassingsvermogen en flexibiliteit, communicatie, 

Verantwoordelijkheid


* document dient meegenomen te worden naar de intake


Apply