• Job code: QR7603
  • Management/Consultancy/Analyse/Coaching

Adviseur/Projectleider

Hilversum

Voor onze klant in Hilversum zijn wij op zoek naar een Adviseur/Projectleider.


Het team maakt onderdeel uit van Directie Technology. De afdeling zoekt een Adviseur/Business analist.

Lineair & online, inclusief gerelateerde activiteiten: 

  • adviseur salesforce / rechtenmanagementsysteem 
  • projectleider herhalingen 


Scope:

• verschillende afdelingen (lineair, online, access services, etc.) naar zelfde doel laten werken: content centric werken 

• verzamelen gebruikerswensen vwb gewenste werkprocessen 

• uitvoeren impactanalyse (prioriteit, filtering, impact op organisatie/proces/product/…) 

• begeleiden van implementatie (inclusief naar -indien van toepassing- projectleider en/of leverancier) 

• afstemming met gerelateerde project(en)


Aanpak:

• inspiratiesessies vanuit leverancier naar onze gebruikers, creëren gemeenschappelijke horizon & draagvlak 

• use case workshops: samen met de gebruikers use cases opstellen - afgebakende stukken functionaliteit, met elk duidelijk begin, einde, activiteiten, rolverdeling 

• reguliere afstemming met project team belendende project: afbakening, planning, design principles, etc.


Definition of done:

• uses cases gedocumenteerd (& akkoord van gebruikers) 

• impactanalyse uitgevoerd: per use case bekend -in samenwerking met leverancier en experts- wat de prioriteit is en impact is op organisatie/proces/product/… 

• requirementslijst: het resultaat van -geselecteerde- use cases vertaald naar functionele en niet-functionele wensen & requirements 

• variabel: implementatie uitgevoerd (scope en taakverdeling nader te bepalen)


Adviseur salesforce / rechtenmanagementsysteem 

Er is een directe relatie tussen het op Salesforce gebaseerde rechtenmanagementsysteem van Dutch CORE en WHATS'On. Hier is afstemming nodig, in functionaliteit, taakverdeling en integraties. Dit zodat voor de data er geen dubbele invoer is en er altijd één bron leidend is.


Aanpak:

Workshop met gebruikers, daarmee afstemmen wat in welk systeem beheerd wordt (invoer, lezen, synchroniseren). 

Afstemming met architecten & Dutch CORE.


Definition of done:

• content lifecycle vastgelegd: welke data (op hoofdlijnen) in welk systeem en door wie 

• afstemming architecten: welke koppelingen mogelijk en nodig 

• variabel: begeleiden implementie van de koppelingen


Projectleider herhalingen 

In de huidige vorm zorgen herhalingen voor issues bij de kijker, en ook voor issues bij activiteiten (met name Start, maar ook lineair). De verschillende soorten herhalingen hebben impact op vindbaarheid, herbruikbaarheid, verantwoording en raken zaken als inplannen, gidsbeschrijvingen, copyright info, ondersteunende workflows als ondertiteling.


Aanpak:

• definitie + analyse van de varianten, zodat per variant bepaald kan worden: omvang, frequentie/prioriteit, impact, oplossingsmogelijkheden (direct, vanaf LAVA, na LAVA) 

• agile werkwijze: met team opstellen van user stories die agile worden ingepland en uitgevoerd


Definition of done:

• varianten in kaart gebracht 

• varianten vertaald naar user stories: backlog van mogelijke activiteiten 

• variabel: implementatie daarvan


Eisen:

  • De aangeboden kandidaat is beschikbaar vanaf 15 juni 2020 voor gemiddeld 24 uur per week. Gedurende een periode tot 31 december 2020.
  • Motivatiebrief.
  • Minimaal een afgeronde relevante opleiding (of soortgelijk) op universitair- of HBO niveau. Tevens heeft de ideale kandidaat ervaring met de omschreven werkzaamheden. Uit het ingediende CV dient duidelijk te blijken dat kandidaat over dergelijk niveau beschikt.
  • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift.
  • De klant verstrekt geen ICT middelen aan externe medewerkers, hierdoor zullen kandidaten zelf een laptop moeten meenemen. De kandidaat beschikt over een geschikte laptop (minimaal voorzien van een USB poort, Netwerk aansluiting (UTP), Display- of HDMI poort en is geschikt voor Skype for business en VMware Horizon Client), zodat de kandidaat zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren.
Apply