• Job code: QR8218
  • Management/Consultancy/Analyse/Coaching

Scrum Master BI

Schiedam/thuis

Voor onze klant in Schiedam zijn wij op zoek naar een Scrum Master BI.


Afdeling Bedrijfsvoering:

In de afdeling bedrijfsvoering zijn alle ondersteunende diensten en activiteiten samengebracht. De afdeling is opgedeeld in drie bureaus met elk hun eigen aandachtsgebieden. Tussen de bureaus wordt op vele raakvlakken samengewerkt en is er ook sprake van onderlinge afhankelijkheid in de verschillende werkprocessen. De afdeling bedrijfsvoering is ondersteunend en kader stellend richting de overige 3 afdelingen waar de primaire processen worden uitgevoerd.


Team Datamanagement:

De organisatie ontwikkelt zich naar een data gedreven organisatie, Om de waarde van de beschikbare data ten volle te benutten is het zaak dat de gegevens van de organisatie op een consistente en correcte wijze worden vastgelegd. Deze data wordt vervolgens gebruikt voor de ontwikkeling van informatiemodellen en informatieproducten. Team datamanagement draagt mede zorg dat de informatie van de organisatie en (externe) ketenpartners toegankelijk, vindbaar, bruikbaar, authentiek en integer is, zodat zij te allen tijde verantwoording kan afleggen over haar handelen. Met datakwaliteit kernregistratie, het loket Omgevingsdata, Business Intelligence en record management komen de verschillende expertises over data logischerwijs samen. Team datamanagement ondersteunt de business bij het realiseren van haar ambities, door nauw met haar samen te werken. 


Behoefte:

Het unit Bedrijfsvoering zoekt een Scrum Master BI, die verantwoordelijkheid neemt voor het faciliteren en optimaliseren van de Agile werkwijze en de groei van Agile volwassenheid binnen het team.


Dit is wat je gaat doen:

• Ondersteunen bij scrum sessies;

• Continue verbetering simuleren en kennisdeling tussen de teamleden;

• Optimaliseren van processen om efficiënter te kunnen werken;

• Ondersteunen van de Product Owner bij een goede invulling van haar/zijn rol.


Dit is wat we van je vragen (Motiveer kort waaruit blijkt dat je voldoet aan deze minimumeisen. De motivering moet los van het C.V. gelezen kunnen worden. Neem dus geen verwijzing op zoals "zie C.V."):

• Minimaal B2 mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands;

• in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als scrum master;

• Minimaal een afgeronde HBO-opleiding;

• Kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met de Agile- en Scrummethodiek en DevOps proces;

• Aantoonbare ervaring in het coachen van teams en individuen;

• Bereid om andere teams binnen de organisatie te ondersteunen bij hun kennismaking met de Agile- en Scrummethodiek;

• Minimaal 2 jaar gewerkt binnen een informatievoorziening of business intelligence gerelateerde opdracht;

• Ben je beschikbaar voor medewerkers van buiten het BI-team, die handvatten zoeken om een start te maken met de Scrum methodiek.


In je motivatie zien we graag terug wat jouw visie is op veranderprocessen en teamontwikkelingen en hoe je deze doorvoert.


Competenties:

• Luisteren

• Opbouwend kritisch

• Doelgericht

• Verbinden

• Empatisch

• Doortastend

• Aanpassingsvermogen


Motivatie:

Geef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat je motivatie is om deze functie te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd aangegeven waarom jij past bij het gevraagde functieprofiel. De motivatiebrief vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe jij aansluit op onze inhuurbehoefte.


Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals "zie CV". Het uploaden van het CV is een onderdeel van deze tender, maar het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring. Bij de beoordeling en het toekennen van de score wordt alleen uitgegaan van de ingediende motivatie. Met de motivatie wordt u in staat gesteld om uw kandidaat zich te laten onderscheiden op kwaliteit. De motivatie wordt beoordeeld en leidt tot een score die mede bepalend is of jij uitgenodigd wordt voor de interviewfase. Een summiere onderbouwing levert geen, of weinig punten op (ongeacht het CV)! 


Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd.


Apply