• Job code: QR8277
  • Testing

Senior Tester

Apeldoorn

Voor onze klant in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Senior Tester.


Omschrijving project:

Het team Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zoekt een senior tester. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de dienst BGT. Deze dienst biedt een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. 


Na de landsdekkende uitrol en daaropvolgende kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ziet de stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT) zijn taak als afgerond. Wij zijn daarbij door het ministerie van BZK gevraagd om overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT te onderzoeken. Wij vervullen al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT). Daarnaast zien BZK en SVB-BGT ons als partij die continuïteit van de BGT kan borgen.​


Doelstelling van het project is de transformatie van de beheertaak van het SVB-BGT naar ons. Daarbij verzorgt het project het (deels) overnemen van functionaliteit van het bronhoudersportaal in de LV BGT en PDOK en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT. 


Verantwoordelijkheden:

In ons team zoeken we een Senior tester:

Ontwikkelen en onderhouden van geautomatiseerde testen ten behoeve van de functionaliteit voor de diensten waarvoor het team verantwoordelijk is;

Uitvoeren van testen (in principe alleen geautomatiseerd);

Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies;

Deelnemen aan de Test community.


Eisen:

• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT;

• Minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en integratie;

• Minimaal 5 jaar zelfstandigheid en aantoonbare ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten;

• Minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken;

• Taalniveau Nederlands minimaal B2;

• Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.


Competenties:

• Kan goed samenwerken met collega’s in een Scrum / DevOps team. Beschikt hiervoor over de benodigde soft skills;

• Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend;

• Kwaliteitsgericht, samenwerken, nauwkeurig;

• Doorzettingsvermogen;

• Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen.


Toelichtingen:

Korte algemene motivatie

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). 

U beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost. (max. 300 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). 

U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. (max. 300 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). 

Apply