• Job code: QR8284
  • Security

Strategisch adviseur Logging en Auditing

Rotterdam

Voor onze eindklant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren Strategisch adviseur Logging en Auditing.


De functie Strategisch adviseur Logging en Auditing valt binnen het programma generieke ICT van de afdeling Strategie & Ondersteuning. Het programma is om de Generieke ICT-voorzieningen te realiseren die rand voorwaardelijk zijn voor het primaire proces van clusters die bijdragen aan de I-strategie. 


Werkzaamheden:

- De borging van de richtlijn Logging en Audting;

- Het implementeren en borgen van de generieke voorziening ten behoeve van Logging en Auditing;

- De implementatie van rollen en verantwoordelijkheden voor Logging en Auditing van de betrokken stakeholdersgroepen. 


Doel en verantwoordelijkheden in deze rol: 

- Zorgdragen voor de juiste inrichting van de besturing richtlijnen en generieke voorziening van logging an auditing; 

- Zorgdragen dat de afnameprocedure op de juiste manier is ingericht;

- Adviseren en inregelen van de beveiliging en archivering;

- Adviseren bij de realisatie van de generieke logvoorziening 

- Het adviseren bij de aansluiting van de eerste applicatie op de generieke logvoorziening;

- Advies over het plan voor vervolg;

- Adviseren bij de implementatie en borging van de voorziening;

- Ondersteuning en inhoudelijke kennis leveren op het gebied van logging en auditing ten behoeve van communicatie;

- Zorgdragen voor overleggen (stuurgroep en werkgroepen) en aanvragen van resources;

- Het coachen en trainen van de lijn bij de clusters en beheerders van logging en auditing; 


Profiel:

Als Strategisch Adviseur Logging en Auditing beschik jij over stevige kennis en ervaring op het gebied van logging en auditing, informatiebeheer en security operations. Jij bent iemand die continu kwaliteit nastreeft, kritisch blijft, veranderingen zelf en samen met anderen weet te realiseren, communicatief zeer vaardig is, verbindend is en een echte teamspeler is. 


Eisen:

- Minimaal een afgeronde HBO opleiding en WO werk- en denkniveau;

- Minimaal 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie van Strategische adviseur Logging en Auditing, op het werkgebied van logging, audit, informatiebeheer, informatiebeveiliging, compliance;

- Minimaal 10 jaar aantoonbare advieservaring op het gebied van logging, audit, informatiebeheer, informatiebeveiliging en compliance werkgebieden binnen overheidsorganisatie of gemeente; 

- Aantoonbare inhoudelijke kennis van en ervaring met adviseren op het gebied van Security operations, informatiebeheer, privacy en data;

- Aantoonbare inhoudelijke kennis van en ervaring met adviseren op het gebied van BIO, ISO2700X;

- Ervaring met het sturen en begeleiden van verandermanagement en stakeholdermanagement binnen de gemeentelijke context; 

- De kandidaat beschikt over één of meer van de volgende vaktechnische kwalificaties: CISM/CISA/CISSP, ISO2700, MSIT.


Wensen:

- Ervaring met het leveren van strategisch advies (in woord en geschrift) op raads-niveau;

- Ervaring met het leiding geven aan complexe, vertrouwelijke projecten binnen de G4; 

- Ervaring met het opstellen van logging en auditingbeleid en het implementeren ervan; 


Competenties:

- Resultaatgericht: stelt meetbare strategische doelen, geeft in grote lijnen aan en monitort invulling door anderen. Bespreekt en analyseert teamresultaten aan de hand van langetermijn-doelstellingen;

- Integriteit: op consistente wijze handhaven van sociale en ethische normen in woord

- Communicatief vaardig: kan op verschillende niveaus (bestuurlijk, strategisch en tactisch) zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren. Ideeën of feiten worden op effectieve wijze onder woorden gebracht en er wordt op tactvolle en effectieve wijze gerageerd op behoeften of gevoelens van anderen. Is in staat om bij contacten van verschillende niveaus ingewikkelde gesprekken te voeren op hoger niveau over tegengestellingen, gevoelige onderwerpen en belangen;

- Adviesvaardigheid: Is in staat om over logging en auditing zaken vanuit een breed perspectief te adviseren, te challengen en beoordelen (‘helicopterview’). Vanuit expertise weet je welke methodieken nodig zijn om een probleem te begrijpen, mogelijkheden te onderkennen en een oplossing te genereren; 

- Organisatiesensitief: Inzicht in organisatieprocessen en procedures, de dynamiek van de organistie en benut het krachtenveld binnen en tussen organisaties om strategische doelen te realiseren;

- Netwerken en verbinden: gaat relaties en samenwerkingsverbanden aan binnen en buiten de organisatie die je proactief ontwikkelt en onderhoudt. In staat om bruggen te slaan met aanpalende domeinen zoals o.a. privacy, informatiebeheer en data;

- Overtuigingskracht: betrekt een breed scala van gegevens om plannen te beargumenteren en stemt argumenten af op belangen en doelgroep. creeërt draagvlak op basis van argumenten. Sluit coalities om belangen te integreren en weet anderen te beïnvloeden om standpunt uit te dragen. 

- Coachen: Ervaring met het stimuleren, motiveren en aanzetten tot nadenken eigen gedrag en zelf oplossen van problemen. Stimuleert en ondersteunt individuen en teams bij het bereiken van organisatiedoelstellingen. In staat om door coachend gedrag omvangrijke bewegingen in de organisatie op gang te rengen en schetst de richting van ontwikkeling;

- Zelfstandig: Aan de hand van concrete doelen in staat om eigen taken en activiteiten te structureren en uit te voeren en koppelt regelmatig op hoofdlijnen terug. Je bent in staat om effectief randvoorwaarden te creëren voor het structureren van eigen en andermans activiteiten. Kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.; 

- Pragmatisch: In staat om een flexibele en praktische (hands-on) werkwijze in de organisatie te hanteren. Je anticipeert op veranderende omstandigheden op organisatieniveau en bent bereid om strategie te herzien als er nieuwe inzichten zijn;  


Apply