• Job code: QR8416
  • Dev Database/DWH/BI

Integratie Specialist

Utrecht

Voor onze eindklant in Utrecht zijn wij op zoek naar een Integratielaag Specialist. Als Integratiespecialist ga je te werk in scrum teams in een devops omgeving en voer je zowel technische als functionele werkzaamheden uit. Technische werkzaamheden zoals het implementeren, onderhouden en migreren van infrastructurele componenten in de middelwarelaag, en functioneel het opstellen van o.a. requirements, het inventariseren van de klantwens en dit vertalen naar de techniek. De nadruk zal liggen op het begeleiden van en meewerken in projecten, en participatie in innovatievraagstukken. Je hebt een actieve rol in het uitdragen van integratiemogelijkheden, richtlijnen en kennis. Hierbij valt te denken aan presentaties, documentatie, begeleiding van ontwikkelaars en testers.


Je hebt het overzicht over de verschillende informatiedomeinen en weet je hoe deze domeinen op elkaar aansluiten. Je bent (inhoudelijk) goed op de hoogte van de ontwikkelingen op jouw vakgebied. Je bent innovatief bezig, en altijd op zoek naar de beste oplossingen voor de vragen en technische uitdagingen die aangedragen worden. Daarbij neem je belangen van alle stakeholders (business, project, beheer, architectuur, klant) in overweging.


Je bent in staat om zelfstandig keuzes te maken die binnen de kaders van de Enterprise architectuur passen. Je hebt ervaring met zowel complexe projecten en systeemontwikkeling als met beheertaken. Door de proactieve instelling ben je in staat vroegtijdig problemen te signaleren, en hiervoor passende oplossingen aan te dragen.


Vakinhoudelijke vaardigheden die je moet bezitten:

- SOA

- IBM Datapower, Messaging (MQ, REST, SOAP, ...)

- Security (PKI, SSL, LDAP, SSO, WS-...)

- Databases in concept vorm (NOSQL, DB2, Oracle)

- Systeemontwikkeling (Enterprise Java, ...)

- Beheerorganisatie (DEV-OPS)

- Performanceanalyse

- Algemene application server kennis (JBoss, IBM WebSphere, Jetty)


Persoonlijke vaardigheden:

- Team speler

- Zekere mate van assertiviteit

- Communicatief vaardig in woord en geschrift

- Analytisch (waaronder helikopter view)

- Je wilt graag tot de kern van problemen doordringen (5x waarom regel)

- Innovatief en creatief (je legt niet neer bij de oplossing)

- Je bent altijd kritisch tav de gekozen oplossing

- Je bent realistisch (stelt alles ter discussie)


Eisen:

- Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding

- Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar)

- Je hebt aantoonbaar kennis van SOA, SSL, Webservices, REST, SOAP XML

- Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met werken bij soortgelijke overheidsorganisaties

- Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met databases in concept vorm (NOSQL, DB2, Oracle)

- Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met beheerorganisatie 


Wensen:

- Je hebt aantoonbaar ervaring met werken in een agile omgeving

- Je hebt aantoonbaar kennis van Messaging (zoals MQ)

- Je hebt aantoonbaar kennis van Datapower, CA API MGT Gateway

- Je hebt ... jaar aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling (zoals Enterprise Java)

  - 0 tot 3 jaar (1 %)

  - 3 tot 5 jaar (4 %)

  - 5 jaar of meer (10 %)

- Je hebt ... jaar aantoonbare ervaring met performanceanalyse

  - 0 tot 3 jaar (1 %)

  - 3 tot 5 jaar (4 %)

  - 5 jaar of meer (10 %)


Competenties:

Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen: Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.


Apply