• Job code: QR8521
  • Dev Database/DWH/BI

BI Informatie Analist

Rotterdam/vanuit huis

Voor onze eindklant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een BI Informatie Analist.


Jij bent van het slim gebruiken van data en informatie gestuurd werken. Vrijwel alle ambities en uitdagingen waar gemeente voor staat, kunnen door beter gebruik van data en informatie gestuurd werken effectief ondersteund en versterkt worden. Met zo compleet mogelijke informatie die je ook nog eens goed kunt duiden, kun je nu eenmaal betere afwegingen maken. 


Functie:

Als Informatie Analist analyseer je vanuit een business (cluster) de vraag welke data benodigd is om tot het uiteindelijke BI-product te komen. Er is binnen het bedrijf een groeiende behoef te om voor diverse vraagstukken meer informatie gestuurd te gaan werken en slimmer gebruik te maken van interne en externe data. Vrijwel alle ambities en uitdagingen waar gemeente voor staat, kunnen door beter gebruik van data en informatie gestuurd werken effectief ondersteund en versterkt worden. 

In jouw functie als Informatie analist bepaal je welke bronnen nodig zijn en analyseert of de gegevens beschikbaar zijn. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het geven van advies over waar de data vandaan moet komen en op welke manier de data gecombineerd moet worden. Daarbij speel je ook een belangrijke rol in het bepalen van de meest optimale BI-oplossing. 


Wat verwachten wij van de Informatie Analist. De Informatie Analist: 

- Vertaalt de business definities naar logische en functionele definities (samen met de cluster gebruikers) 

- In nauwe samenwerking met de strategisch adviseurs (business analisten) stem je in detail de WAT vraag af en vertaal je deze naar het HOE 

- Je legt business rules vast en bewaakt de samenhang tussen de BI-producten en business rules 

- Je zorgt er samen met de strategisch adviseurs (business analisten) voor dat de BI-oplossing aansluit bij de wensen en ontwikkelingen van het cluster 

- Je stelt duidelijke functionele requirements op zodat een ontwikkelaar hier zonder uitleg mee aan de slag kan 

- Je analyseert brondata en bepaalt welke data benodigd is om de informatiebehoefte te realiseren 

- In nauwe samenwerking met de backend ontwikkelaars maak je het functioneel ontwerp voor de datamart(s) 

- Je maakt, in nauwe samenwerking met de frontend ontwikkelaars, een eerste schets van het dashboard c.q. rapportage 

- Stelt testplan op en test of wat gebouwd is conform verwachting is 


Tenslotte heb je een belangrijke rol om (samen met data stewards) de datakwaliteit te helpen verbeteren. Het signaleren van eventuele datakwaliteit issues ligt bij het BI-team. Vervolgens zal het signaal moeten worden vastgelegd en teruggegeven aan de dataeigenaren. 


Profiel:

Jij bent in staat om als Informatie Analist de benodigde data te analyseren vanuit de gebruikersvraag waarbij je de taal van de business moet spreken. Jij toont initiatief om mee te denken over de beste BI-oplossing. Jij dompelt je graag onder in databases, maar vind het ook leuk om in een multidiscplinair team te werken. Daarnaast ben je resultaatgericht, creatief en flexibel. Je weet helder te communiceren en een boodschap over te brengen. Jij bent in staat om in een complexe organisatie je weg te vinden, verbindingen te leggen en te komen tot resultaat. Verder ben je communicatief vaardig in woord en geschrift en heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal. 


Eisen:

- Je beschikt over minimaal een afgeronde Hbo-opleiding; 

- Je beschikt over ten minste 5 jaar relevante werkervaring als Informatie analist of vergelijkbaar in het vakgebied Business Intelligence; 

- Daarnaast heb je aantoonbare ervaring met: o Het opstellen van informatie analyses, requirements, vertalen naar ontwerpen en in het uitvoeren van data-analyse; 

o BI/datawarehouse concepten en de realisatie van BI-producten; 

o Het verbeteren van datakwaliteit; 

o Dimensioneel modelleren. 

Wensen:

- Je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met: o Analyse en requirements methodieken (bijvoorbeeld IREB, UML, RUP); 

o Realisatie van producten middels scrum/agile; 

o Het testen van BI-processen en -producten; 

o Data vault. 

- Ten minste 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, in een soortgelijke functie binnen een overheidsorganisatie. 


Competenties: 

- Resultaatgericht: je bent actief gericht op het behalen van doelen en resultaten, zowel individueel als in teamverband; 

- Integriteit: op consistente wijze handhaven van sociale en ethische normen in woord en gedrag, erop aanspreekbaar is en anderen hierop weet aan te spreken; 

- Samenwerken: jij draagt actief bij aan een gezamenlijk resultaat. Je dompelt je graag onder in databases maar vind het ook leuk om in een multidisciplinair team en samen met key users en analisten uit de business te werken aan de meerwaarde voor de organisatie; 

- Communicatief vaardig: je communiceert helder en weet een boodschap zowel mondeling als schriftelijk duidelijk over te brengen op verschillende niveaus (bestuurlijk, strategisch en tactisch). 

- Klantgericht: je hebt een business oriëntatie en bent dienstverlenend ingesteld waarbij je op de hoogte bent van wat er speelt binnen de business. Je luistert naar de klantbehoefte en weet dit te vertalen in praktische, concrete oplossingen. 

- Jij hebt inzicht en inlevingsvermogen in raakvlakken tussen het automatiseren van werkprocessen, datakwaliteit en het leveren van informatievoorzieningsproducten. 

- Je bent creatief en innovatief waarbij je nieuwe ideeën aandraagt voor vernieuwing en ontwikkeling van vakinhoudelijke en organisatieonderwerpen. 

- Hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen. Je hebt snel de essentie door van complexe probleemsituaties en identificeert trends, risico’s en effecten. Ziet de samenhang tussen probleem en andere werkgebieden en weet een oplossing te genereren. Je leidt anderen op professionele en gestructureerde wijze naar de oplossing. 

- Flexibel: Je past werkzaamheden aan, werkstijl, plaats en tijd aan in wisselende omstandigheden. Je schakelt gemakkelijk tussen eigen werk en dat van and eren. Apply