• Job code: QR8616
  • Management/Consultancy/Analyse/Coaching

System Analist (Oracle/Java)

omgeving Amsterdam

Voor onze klant in de omgeving van Amsterdam zijn wij op zoek naar een System Analist (Oracle/Java).


Het project heeft als doel om de logistieke platform als een SAAS product in te zetten bij andere bedrijven.

Om dit mogelijk te maken moeten algemene, uniforme en generieke interfaces wordt gemaakt met omliggende systemen.

Momenteel is ons platform aangesloten op de interne systemen en zijn deze koppelingen hier specifiek voor gemaakt.

Deze koppelingen moeten dus algemeen toepasbaar zijn voor andere bedrijven.


Om dit mogelijk te maken is analyse nodig op de huidige koppeling.

Hoe zitten deze in elkaar, hoe worden deze gebruikt en hoe kunnen deze generiek van opzet gemaakt worden.

Dit vraag de inzet van een System Analist.


Het huidige platform is grotendeels gebaseerd op Oracle, waarin de business logica is gemaakt middels Oracle PL/SQL. Met gebruik van Oracle databases en Oracle forms als frontend.


Momenteel zijn we gestart met deze eerste analyse fase en zien we de directe behoefte met resources met deze specifieke skill.


We verwachten een inzet van ongeveer een jaar, afhankelijk van persoon en specifieke kwaliteiten. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot verlenging.


We verwachten uitgewerkte analyses van de huidige systeem koppelingen en gedocumenteerde voorstellen voor de nieuwe generieke interfaces die vervolgens gebouwd zullen worden in Oracle PL/SQL of in Java, afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting.

Apply