Employee Experience

Employee Experience

Inge Marinus: Hoe ervaren uw medewerkers uw organisatie? Ofwel: wat is de Employee Experience? Qualogy helpt u graag om de medewerkerservaring binnen uw organisatie te optimaliseren. Hiermee behoudt u de talenten binnen uw organisatie.

De reis binnen uw organisatie

De arbeidsmarkt trekt weer aan. Als organisatie wordt het steeds belangrijker om u te onderscheiden, attractief te zijn voor sollicitanten en aantrekkelijk te blijven voor huidige medewerkers. Zorg daarom voor de optimale ‘employee journey’.

De ‘employee journey’ is de reis die uw medewerker maakt binnen uw organisatie. Dit start bij het lezen van de vacaturetekst en eindigt op het moment dat de medewerker de organisatie weer verlaat. Tijdens deze reis is het belangrijk dat uw organisatie de medewerkers optimaal faciliteert. Dit is bepalend voor het behoud van talentvolle medewerkers.

Breng de employee journey in kaart

Breng daarom de employee journey in kaart. Dit helpt uw organisatie om de bestaande processen zo te in te richten dat medewerkers optimaal worden ondersteund bij hun werk en het vormgeven van hun carrière. Het resultaat? Dat sollicitanten, medewerkers en oud-medewerkers ware ambassadeurs worden voor uw organisatie én dat ook blijven.

Een organisatie kan de employee journey zelf in kaart brengen door van elk HR-proces de volgende vier punten onder de loep te nemen:

  • Inzicht: wat zijn de behoeften en de emoties van de medewerker? Wat vindt de medewerker écht belangrijk in dit proces?
  • Impact: wat is de impact van dit proces op de organisatie?
  • Issues en kansen: wat zijn de stoorzenders en wat kan er verbeterd worden om te voldoen aan de behoeften van de medewerkers?
  • Innoveren: welke oplossingen kunnen we bedenken die zowel voor de medewerker als voor de organisatie waarde creëren?

Workshop Candidate & Employee Experience

Qualogy kan u ook ondersteunen bij het in kaart brengen van uw employee journey. Wij bieden een gratis praktische workshop aan: ‘Candidate & Employee Experience’. Hierbij benaderen we HR-diensten en -afdelingen vanuit een nieuw en innovatief perspectief.

In deze workshop reiken we handvatten aan om mensgerelateerde processen te verbeteren: door ons te richten op de emotionele reis die sollicitanten en medewerkers maken in uw organisatie. En wat als u het gedrag van medewerkers beter zou kunnen begrijpen, evenals de impact daarvan (positief of negatief) op uw organisatie?

We kijken samen op een innovatieve manier naar hoe sollicitanten en medewerkers uw organisatie ervaren. Het doel: de candidate & employee experience verbeteren en zo te zorgen voor hogere betrokkenheid, productiviteit, prestaties en competitiviteit.

Van intellectueel leiderschap naar actief leiderschap

Tijdens deze hands-on workshop leert u stapsgewijs de ontwikkeling en 'ervaringen' van uw sollicitanten en medewerkers in kaart te brengen. Vervolgens worden de juiste handvatten aangereikt die tot een veranderde werkhouding leiden en uiteindelijk het gewenste resultaat bewerkstelligen. In slechts 3,5 uur zet u intellectueel leiderschap om in actief leiderschap op het gebied van candidate & employee experience.

Inschrijven

Op dit moment zijn er geen workshops gepland. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Lees het artikel op Platform Arbeidsmobiliteit van Inge Marinus.