Digitale transformatie in de oogheelkunde: De samenwerking tussen Retina Operatie Centrum en Qualogy

Ontdek de unieke samenwerking tussen Retina Operatie Centrum en Qualogy, waarin medische kennis en technologische expertise samenkomen om een adaptief datasysteem te creëren dat past bij de ontwikkelingen in de geneeskunde. Vitreoretinaal chirurg Eric Lindstedt speelde een centrale rol in dit traject en deelt inzichten over het ontstaan en de ambities van dit partnership.

Ontdek de unieke samenwerking tussen Retina Operatie Centrum en Qualogy, waarin medische kennis en technologische expertise samenkomen om een adaptief datasysteem te creëren dat past bij de ontwikkelingen in de geneeskunde. Vitreoretinaal chirurg Eric Lindstedt speelde een centrale rol in dit traject en deelt inzichten over het ontstaan en de ambities van dit partnership.

De evolutie van oogheelkunde
Eric Lindstedt is vitreoretinaal chirurg en sinds 2018 werkzaam bij het Retina Operatie Centrum in Amstelveen. Tijdens zijn opleiding en carrière als vitreoretinaal chirurg heeft Eric de transformatie in de oogheelkunde van dichtbij meegemaakt. Van langdurige netvliesoperaties onder narcose naar efficiëntere, bijna pijnloze procedures onder lokale verdoving. De innovaties, zoals mini-buisjes en dunne instrumenten zoals de 25-gauge, hebben de chirurgische procedures getransformeerd en geresulteerd in snellere hersteltijden. Een positieve trend is tevens de groeiende beschikbaarheid van data die cruciaal is voor de oogheelkunde. Deze groei in technologische data onderstreept echter ook de noodzaak voor een flexibel datasysteem dat zich aanpast aan de evoluerende behoeften van de oogheelkunde.

Het belang van accurate data en geïntegreerde systemen
Het primaire doel van een goed systeem is het accuraat registreren en analyseren van behandeluitkomsten. Dit stelt professionals in staat om inzicht te krijgen in specifieke cijfers, zoals het aantal heroperaties en de initiële versus eind visus van patiënten. Met deze data kunnen ze concrete prognoses bieden aan patiënten. Eric geeft aan: ‘Bijvoorbeeld, met een recidiefpercentage van rond de 3-4%, proberen we beter te presteren dan het landelijke gemiddelde van 5-6%. Het vastleggen van deze uitkomsten helpt niet alleen bij het bewaken van kwaliteit, maar biedt ook waardevolle inzichten voor patiëntenzorg.”

“De afhankelijkheid van IT-systemen in geneeskunde is zo geïntegreerd dat we in een patstelling zitten wanneer het systeem uitvalt.”

Het oorspronkelijke MS-DOS-gebaseerde systeem dat door Retina gebruikt werd, hoewel ooit baanbrekend, toonde zijn leeftijd in het digitale tijdperk. Ontworpen als een alles-in-één oplossing op een USB, begon het instabiliteit te vertonen met toenemende data-invoer. De beperkingen in gegevensopslag en -analyse maakten duidelijk dat er behoefte was aan een geüpdatet, geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD.)

Samenwerken voor digitale vooruitgang: Mendix, dataveiligheid en systeemoptimalisatie
Men besloot een professionele partij aan te sluiten en in de samenwerking met Qualogy werd gekozen voor Mendix als platform om het nieuwe systeem te bouwen. Naast het feit dat Mendix duurzaam en betrouwbaar is, is het platform bijzonder gebruiksvriendelijk, wat het programmeren vergemakkelijkt. Een ander belangrijk voordeel is de garantie op dataveiligheid. Bovendien biedt het platform de nodige flexibiliteit; aanpassingen kunnen snel worden doorgevoerd, wat cruciaal is voor een effectieve interactie met de klanten.

“Data helpt niet alleen bij het bewaken van kwaliteit, maar biedt ook waardevolle inzichten voor patiëntenzorg.”

Eric vertelt: ‘De primaire bron van invoer was aanvankelijk onduidelijk tijdens de ontwerpfase van ons nieuwe systeem. Na zorgvuldige overweging besloten we EMMA als onze hoofdinvoer te gebruiken, onze oorspronkelijke database. Dit werd vooral bepaald door de aanwezigheid van verschillende modules die geintergreerd waren in het oude systeem, zoals een brievenmodule en receptfunctionaliteit. Door deze keuze konden we ons concentreren op het uitsluitend invoeren van data in een betrouwbare omgeving en tegelijkertijd de integratie van oudere gegevens waarborgen.

Qualogy heeft een waardevolle bijdrage geleverd door actief mee te denken in het optimaliseren van ons systeem. Ze hebben onder meer de gebruikerservaring verbeterd door extra grafieken toe te voegen en de interface te restylen voor een intuïtievere navigatie. Het contrast tussen het oude en nieuwe systeem is duidelijk zichtbaar, vooral qua visuele presentatie en logische plaatsing van elementen. De nieuwe opzet vereenvoudigt ook processen, waardoor we minder handelingen nodig hebben voor dataverwerking. Hoewel geavanceerde statistische analyses nog niet geïntegreerd zijn, biedt het nieuwe systeem wel de potentie om deze in de toekomst toe te voegen.”

“Qualogy heeft een waardevolle bijdrage geleverd door actief mee te denken in het optimaliseren van ons systeem.”

Partnerschap in praktijk: de synergie tussen Retina en Qualogy
De samenwerking tussen Retina en Qualogy verliep naar volle tevredenheid van beide partijen. Met name de directe communicatielijnen maakten de samenwerking efficiënt. Het feit dat Eric, een chirurg met praktijkervaring, als direct aanspreekpunt fungeerde, vergemakkelijkte het proces aanzienlijk. Hoewel Eric geconfronteerd werd met enige weerstand van zijn kritische collega’s bij de invoering van veranderingen, merkte hij dat na enige gewenning de efficiëntie toenam. Mensen die jarenlang met hetzelfde systeem hebben gewerkt, kunnen terughoudend zijn bij veranderingen, maar met een chirurg aan het roer was het makkelijker om iedereen aan boord te krijgen.

De wekelijkse meetings zorgden voor continuïteit en een consistent feedbackmechanisme. De belangrijkste gebruikers maakten onderdeel uit van het Retina projectteam en konden dus rechtstreeks input geven, waardoor snelle aanpassingen mogelijk waren. Deze efficiëntie werd versterkt doordat men direct kon bellen of berichten sturen buiten de geplande vergaderingen om. De korte lijnen zorgden voor snelle en doelgerichte communicatie, waardoor het project soepel verliep.

“De juiste projectomgeving is belangrijk voor het stimuleren van productiviteit en innovatie.”

Innovatie door vrijheid
Ook vanuit Qualogy wordt de prettige samenwerking gekoesterd. Waardevol in een project is de mogelijkheid om vanaf de grond af aan te starten – het biedt de teams de unieke kans om echt creatief en innovatief te zijn. Dit project was daar een perfect voorbeeld van. Ondanks de heldere richtlijnen van de klant, kregen de Mendixers opvallend veel ruimte om hun eigen inzichten in te brengen. Dit boodt het team de kans om hun kennis en creativiteit volledig te benutten. Deze vrijheid leidde tot een intensieve en vruchtbare samenwerking, niet alleen met de klant maar ook tussen de junioren en seniors binnen het team. Door deze samenstelling binnen het team kon men profiteren van zowel frisse perspectieven als jarenlange ervaring.

Rawi Bodha, teamlead, benadrukt de vrijheid die het team vanuit Retina ervaarde: “Het was verfrissend om te zien dat wanneer we onze voorstellen goed konden onderbouwen, deze bijna altijd positief werden ontvangen en opgenomen in het project. De informele sfeer en het vertrouwen dat de klant in ons stelde, motiveerden het team om boven zichzelf uit te stijgen. Daardoor werd er regelmatig verder gegaan dan de reguliere werktijden, puur gedreven door hun passie en betrokkenheid bij het project. Het laat zien hoe belangrijk de juiste projectomgeving is voor het stimuleren van productiviteit en innovatie.

“Het ultieme doel blijft om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en de best mogelijke patiëntenzorg te waarborgen.”

De voordelen van technologische vooruitgang in de medische sector
In de geneeskunde speelt data een cruciale rol. Zoals Eric aangeeft: “De afhankelijkheid van IT-systemen is zo geïntegreerd dat we in een patstelling zitten wanneer het systeem uitvalt. Desondanks zijn er gebieden waar verdere verbetering wenselijk is, zoals in het geval van het EMMA-systeem. Hoewel het systeem essentiële functies vervult, zou het ideaal zijn als het intuïtiever kon zijn in het overbrengen van data van het ene veld naar het andere zonder repetitieve invoer. De evolutie naar een EMMA 2.0 zou deze inefficiënties kunnen aanpakken.

Een andere welkome toevoeging zou de integratie van een tekenprogramma zijn, gezien de visuele aard van veel medische procedures. Tekeningen, die nu extern worden gemaakt, bieden vaak een onmiddellijk overzicht van een patiëntensituatie zonder de noodzaak van lange tekstbeschrijvingen. Helaas gaan deze afbeeldingen soms verloren, hoewel ze van onschatbare waarde kunnen zijn voor het dossier van een patiënt.”

Ondanks de uitdagingen toont het voortdurende streven naar verbetering – zoals de recente implementatie van de EMMA imager – de voordelen van technologische vooruitgang in de medische sector. “Het ultieme doel blijft om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en de best mogelijke patiëntenzorg te waarborgen.” sluit Eric af.

“Qualogy heeft een waardevolle bijdrage geleverd door actief mee te denken in het optimaliseren van ons systeem.”

Eric Lindstedt

Vitreoretinaal chirurg bij Retina Operatie Centrum

Vrijblijvend sparren over jouw IT-vraagstuk?

Op zoek naar een oplossing voor jouw IT-vraagstuk? We denken graag met je mee! Plan direct een meeting met een van onze collega’s in.